اُمید

پروژه‌ی تولید محتوای با کیفیت و دسترس‌پذیر برای آموزش عمومی.

امید ریاضی

اولین پروژه‌ای که در امید متولد شد، «امید ریاضی» است. محتوای «اُمید ریاضی»، برای آموزش باکیفیت و فراگیر ریاضی از معلمان پشتیبانی می‌کند و دسترسی کودکان به این مهم را تسهیل می‌نماید.

استانداردهای آموزشی ریاضی

اعضای امید در فرآیندی پژوهشی-مطالعاتی و طولانی‌مدت، در صدد هستند که به نگارش استانداردهایی برای آموزش ریاضی متناسب با ویژگی‌های جامعه‌ی آموزشی کشور کمک کنند. فاز مطالعاتی این زیرپروژه از مهر ۱۴۰۱ شروع شده است.

توسعه‌ی معلمی

توسعه‌ی دانش معلمی در زمینه‌ی ریاضی و آموزش ریاضی، از نیازهای فعلی جامعه‌ی آموزشی ماست. امید با تألیف نوشته‌ها و کتاب‌هایی در این زمینه و همچنین برگزاری کارگاه‌های توسعه‌ی معلمی تلاش می‌کند پاسخی برای این نیاز ارائه کند.

کتاب‌های موضوعی

فرآیند تألیف اولین کتاب موضوعی ریاضی از روزهای اول شکل‌گیری امید در مهر ۱۴۰۱ شروع شد و امیدواریم که اولین کتاب‌ با موضوع آموزش اعداد ۱ تا ۱۰، به همراه راهنمای معلم در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۳ در اختیار همگان قرار بگیرد.

طرح‌های یادگیری

تیم امید، در ادامه‌ی پروژه‌ی «ریاضی فکر کن!»، مستنداتی تحت عنوان طرح یادگیری برای پشتیبانی از کلاس‌های ریاضی با کیفیت در مقاطع دبستان و دبیرستان تولید کرده و در دسترس همه‌ی معلمان فارسی‌زبان قرار خواهد داد.

منتظر فرصت‌هایی برای گسترش امید هستیم